อุปกรณ์

อุปกรณ์-เครื่อง CNC

ก้าวหน้า นวัตกรรม ส่งตรงเวลา คุณภาพมาก่อน

อุปกรณ์อื่นๆ

CNC-7 ชุด, โปรแกรมเครื่องบด: 2 ชุด, เครื่องเจียรผิว: 5 ชุด, เครื่องต๊าปเกลียว: 3 ชุด, เครื่องกัด: 4 ชุด, เครื่องเจาะ: 2 ชุด, เครื่องกลึง: 1 ชุด

  • QR